List of Average Tempo (BPM) By Genre

BPM DJ
BPM DJ

dub/reggae: 60-90 bpm
downtempo/chillout: 90-120 bpm
deep house: 120-125 bpm
house: 120-130 bpm
tech house: 120-130 bpm
electro house: 125-130 bpm
progressive house: 125-130 bpm
trance: 130-135 bpm
dubstep: 130-145 bpm
techno: 130-150 bpm
hard house: 145-150 bpm
jungle: 155-180 bpm
drum and bass: 165-185 bpm
hardcore/gabber: 160-200 bpm